Ogłoszenia

February 29, 2024

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI ADC sp. o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 529§1 pkt 4 KSH przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę Ativa sp. o.o.

Zarząd ADC Sp. z o. o.

© 2024

Design — hrust.pl