All news

11.4.2024

Erwin Hymer Group is the world's leading manufacturer of recreational vehicles and the only company in the industry with a presence on both sides of the Atlantic. For its new production facility in Nowa Sól, we carried out a construction project and obtained a building permit for the expansion and change of use of an existing production and storage hall. We keep our fingers crossed for the development of the Hymer brand in Poland.

See ↗

April 11, 2024

Erwin Hymer Group to wiodący na świecie producent pojazdów rekreacyjnych i jedyna firma w branży, która jest obecna po obu stronach Atlantyku. Na potrzeby jej nowego zakładu produkcyjnego w Nowej Soli wykonaliśmy projekt budowlany i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjno-magazynowej. Trzymamy kciuki za rozwój marki Hymer w Polsce.

Zobacz projekt →

2.10.2023

19.09.2023 The Polish Chamber of Civil Engineers awarded the "Construction of the Year 2022" awards. *** Awarded investments: Construction of the Chemnovatic Sp. z o.o. industrial facility in Lublin and construction of the Transfer Center in Gliwice. The Chemnovatic industrial facility consists of two main parts: office and production and storage, functionally, spatially and communicatively connected. Investor: CHEMNOVATIC Sp. z o.o., Sp. K., Lublin General Contractor: MKL BAU sp. z o.o., Siedlce Design entity: ADC Sp. z o.o., Warsaw Construction manager: Adam Filipczak, M.Sc. Supervising inspector: Krzysztof Matyja, M.Sc. Principal designers: mgr inż. arch. Łukasz Lenczewski (architecture),Marcin Palenceusz, M.Sc. (construction) *** The investment in Gliwice included execution of construction works related to development of the post-railway area as part of the planned transfer center and inclusion of the station and parking complex into the city's transport system, along with accompanying works. Investor: City of Gliwice Substitute investor: AYESA POLSKA Sp. z o.o., Ruda Śląska General contractor: consortium of companies: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna, Gliwice (leader),Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., Gliwice (partner) Design unit: Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A., Gliwice Site managers. Chief designers: mgr inż. arch. Grzegorz Raczek (architecture),Ryszard Pawlik, M.Sc. (construction)

See ↗

October 2, 2023

19.09.2023 Polska Izba Inżynierów Budownictwa przyznała nagrody "Budowa Roku 2022". Nagrodzone inwestycje: Budowa zakładu przemysłowego Chemnovatic Sp. z o.o. w Lublinie oraz budowa Centrum Przesiadkowego w Gliwicach. Obiekty przemysłowy Chemnovatic Inwestor: CHEMNOVATIC Sp. z o.o., Sp. K., Lublin Generalny wykonawca: MKL BAU sp. z o.o., Siedlce Jednostka projektowa: ADC Sp. z o.o., Warszawa Kierownik budowy: mgr inż. Adam Filipczak Inspektor nadzoru: mgr inż. Krzysztof Matyja Główni projektanci: mgr inż. arch. Łukasz Lenczewski (architektura),mgr inż. Marcin Palenceusz (konstrukcja) *** Inwestycja w Gliwicach Inwestor zastępczy: AYESA POLSKA Sp. z o.o., Ruda Śląska Generalny wykonawca: konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna, Gliwice (lider),Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., Gliwice (partner) Jednostka projektowa: Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A., Gliwice Kierownicy budowy Główni projektanci: mgr inż. arch. Grzegorz Raczek (architektura),mgr inż. Ryszard Pawlik (konstrukcja)

Zobacz projekt →

13.9.2023

Another project has come to an end. On September 13 this year. Karuzela shopping center in Biała Podlaska was ceremonially opened. ADC acted as the Investor's Supervisor, overseeing each stage and the realization of the planned objectives. The shopping center was built on the premises of the Biaa Furniture Factory, and a historic revitalized chimney (1903) was left as a reminder, which will become a permanent part of the new infrastructure.

See ↗

September 13, 2023

Kolejny projekt dobiegł końca. 13 września br. Centrum Handlowe Karuzela w Białej Podlaskiej zostało uroczyście otwarte. ADC pełniło funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, czuwając nad każdym etapem i realizacją zaplanowanych założeń. Centrum handlowe powstało na terenie Bialskiej Fabryki Mebli, a na pamiątkę pozostawiono zabytkowy zrewitalizowany komin (1903 r.), który stanie się stałym elementem nowej infrastruktury.

Zobacz projekt →

1.9.2023

The expansion of BALL PACKAGING EUROPE's aluminum can plant in Lublin has come to an end. Thanks to efficient organization, the general contractor (WARBUD) went through official acceptance and obtained an occupancy permit. The ADC team acted as the Investor's Supervision Inspector. The production facility expanded by 12,760m2. The scope of the project included the construction of a new production hall with three connectors to the existing building, equipping it with the necessary sanitary, electrical, teletechnical installations and technology. New parking spaces were created, along with the necessary infrastructure and a storage area for recycling. Interesting fact - thanks to the expansion, the plant will double its production capacity.

See ↗

September 1, 2023

Rozbudowa zakładu puszek aluminiowych BALL PACKAGING EUROPE w Lublinie dobiegła końca. Dzięki sprawnej organizacji generalny wykonawca (WARBUD) przeszedł przez odbiory urzędowe i uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Zespół ADC pełnił rolę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zakład produkcyjny powiększył się o 12.760m2. Zakres projektu obejmował wybudowanie nowej hali produkcyjnej z trzema łącznikami do istniejącego budynku, wyposażenie w niezbędne instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne oraz technologię. Powstały nowe miejsca parkingowe wraz z niezbędną infrastrukturą oraz miejscem składowania odpadów do recyklingu. Ciekawostka – dzięki rozbudowie zakład podwoi możliwości produkcyjne.

Zobacz projekt →

10.7.2023

We are pleased to announce that the LOGISTIC PARK building LCUBE RZESZÓW AIRPORT has received the prestigious BREEAM In-Use certificate at the Very Good level . The object LCube Rzeszów Airport: - is the highest technical standard of the offered warehouse space, modern technological solutions and large maneuvering areas, spacious offices and friendly social areas, - is characterized by exceptionally low consumption of utilities, which allowed it to obtain the BREEAM Very Good level, - can proudly call itself a low carbon building. We thank LCube for its trust and G4E for its cooperation.

See ↗

July 10, 2023

Z przyjemnością informujemy, że budynek LOGISTIC PARK LCUBE RZESZÓW AIRPORT otrzymał prestiżowy certyfikat BREEAM In-Use na wysokim poziomie Very Good. Obiekt LCube Rzeszów Airport: - to najwyższy standard techniczny oferowanej powierzchni magazynowej, nowoczesne rozwiązaniach technologiczne oraz duże place manewrowe, przestronne biura i przyjazne powierzchnie socjalne, - charakteryzuje się wyjątkowo niskim zużyciem mediów, co pozwoliło uzyskać poziom BREEAM Very Good, - może dumnie określić się mianem budynku niskoemisyjnego. Dziękujemy LCube za zaufanie i G4E za współpracę.

Zobacz projekt →

11.7.2023

We are pleased to announce that our design for a multi-family residential building received an honorable mention in a competition organized by the Ministry of Development and Technology (in cooperation with SARP) for the development of an architectural concept for a multi-family residential building with reduced energy consumption. 💪 🏆 😉 You can read the results of the competition, the awarded and honored works on the MRiT website at the following link: https://lnkd.in/dYTkEzAq We warmly congratulate the authors of the awarded works and the awarded projects.

See ↗

July 11, 2023

Miło nam poinformować, że nasz projekt wielorodzinnego budynku mieszkalnego otrzymał wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (we współpracy z SARP) na opracowanie koncepcji architektonicznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności. 💪 🏆 😉 Wyniki konkursu, nagrodzone i wyróżnione prace można obejrzeć na stronie MRiT pod linkiem: https://lnkd.in/dYTkEzAq Serdecznie gratulujemy autorom nagrodzonych prac oraz wyróżnionych projektów.

Zobacz projekt →

21.4.2023

On 21.04.2023 we already celebrated our fifth birthday! Time flies and we are constantly growing. The ADC team already has more than 50 people and our offices are already in 4 cities. We wish ourselves at least as successful years ahead :) Big congratulations to the whole team!

See ↗

April 21, 2023

21.04.2023 obchodziliśmy już nasze 5te urodziny! Czas leci a my stale rośniemy. Drużyna ADC liczy już ponad 50 osób a nasze biura są już w 4 miastach. Życzymy sobie przynajmniej tak samo udanych kolejnych lat :) Wielkie gratulacje dla całego zespołu!

Zobacz projekt →

22.3.2033

The ADC team achieved the two most important milestones of the project, i.e. obtaining a valid occupancy permit and starting production in the new Viessmann plant in Legnica, within the contractually agreed deadline and budget. The Investor appreciated the work of our team by awarding ADC with additional contracts related to the construction of the new factory at its second Legnica location, including obtaining an integrated production permit and coordinating the assembly of all production installations of the new factory.

See ↗

March 22, 2033

Zespół ADC osiągnął dwa najważniejsze kamienie milowe projektu tzn. uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie oraz start produkcji w nowym zakładzie Viessmanna w Legnicy, w ustalonych umownie terminie i budżecie. Inwestor docenił pracę naszego zespołu udzielając ADC dodatkowych zleceń m.in. związanych z budową nowej fabryki w jego drugiej legnickiej lokalizacji, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie produkcji oraz koordynację montaży wszystkich instalacji produkcyjnych nowej fabryki.

Zobacz projekt →

1.12.2022

Hello #Katowice! The third #ADC office, that means continued development, new projects and an always growing team. The official opening is now behind us, and we took the opportunity of the upcoming holidays to visit the Silesian capital and take part in ADC's annual Christmas party.

See ↗

December 1, 2022

Dzień dobry Katowice! To już trzecia lokalizacja biura #ADC, która jest równoznaczna z naszym rozwojem, nowymi projektami i powiększaniem zespołu. Oficjalne otwarcie odbyło się już jakiś czas temu, jednak dopiero teraz mieliśmy okazję całym team'em odwiedzić stolicę śląska - przy okazji wspólnego, corocznego spotkania wigilijnego.

Zobacz projekt →

30.11.2022

Are you looking for investment property in #Poland, but don't know where to look for land and how to prepare for the upcoming challenges? In #ADC, we will take you through the entire process of choosing and buying a suitable property, preparing a construction project and obtaining permits, as well as providing construction supervision. With ADC's expert support, you can truly relax. Also, check out our property bank, currently with over 1000 positions of real estate for sale!

See ↗

November 30, 2022

Myślisz nad zakupem gruntu pod inwestycję w Polsce, ale nie wiesz od czego zacząć? Pomożemy Ci - mamy w tym doświadczenie! Aby ułatwić Ci zrobienie pierwszego kroku, stworzyliśmy zakładkę na naszej stronie, gdzie znajdziesz bank gruntów w naszym kraju (ponad 1000 pozycji!).

Zobacz projekt →

© 2024

Design — hrust.pl