← Projekty

Budynek mieszkalny o obniżonej energochłonności

Koncepcja modułowego budynku mieszkalnego, który spełnia standardy i zasady zrównoważonego rozwoju, jest przyjazny dla mieszkańców i środowiska oraz dostosowany do warunków panujących na miejscu. Zastosowanie modułowości (prefabrykacja, powtarzalność schematu mieszkań) daje możliwość dostosowania architektury również w zależności od potrzeb inwestora oraz przyszłych użytkowników. Projekt zakłada również maksymalne ograniczenie emisji CO2 zarówno w cyklu budowy, jak i życia budynku poprzez zastosowanie prefabrykacji oraz wyposażenie w nowoczesne instalacje wykorzystujące energię odnawialną i zasoby naturalne.

Polska

2023

Inwestycja mieszkaniowa

10000

 m2

Architektura & Design

Konsultacje & Ekspertyzy

Zarządzanie & Nadzory

Expansion & Land Acquisition

© 2024

Design — hrust.pl