← Projekty

Budynek produkcyjno biurowy Chemnovatic

Zespół dwóch budynków zawierających część biurową, magazynową oraz produkcyjną. Funkcja Inwestora Zastępczego, zarządzanie i koordynacja budowy nowej fabryki firmy Chemnovatic. Kompleksowe projektowanie. Organizacja przetargu i wybór wykonawców. Nadzór terminowy, kosztowy i jakościowy. Bieżąca koordynacja robót budowlanych oraz pełny nadzór inwestorski.

Lublin

2020-2022

Przemysł

5000

 m2

Architektura & Design

Konsultacje & Ekspertyzy

Zarządzanie & Nadzory

Expansion & Land Acquisition

© 2024

Design — hrust.pl