← Projekty

Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej Erwin Hymer Group Nowa Sól

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjno-magazynowej Erwin Hymer Group Nowa Sól przez instalację technologii lakierni, technologii odciągu trocin oraz technologii wewnątrzzakładowej, stacji paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Projekt obejmuje rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części istniejącej hali produkcyjno-magazynowej w Nowej Soli. Celem jest zaprojektowanie zmian w obrębie istniejącego budynku oraz zagospodarowania terenu, umożliwiających wprowadzenie do obiektu nowych technologii związanych z przyszłą produkcją samochodów marki Hymer. W zakresie prac było wykonanie projektu koncepcyjnego oraz budowalnego wraz z wszystkimi uzgodnieniami administracyjnymi oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Zakres terenu objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę: 6,77 ha, powierzchnia zabudowy objęta projektem: 27 791 m².

Nowa Sól

2022-2024

Inwestycja przemysłowa

27791

 m2

Architektura & Design

Konsultacje & Ekspertyzy

Zarządzanie & Nadzory

Expansion & Land Acquisition

© 2024

Design — hrust.pl